שחרר ותשתחרר

בצעד החמישי אנחנו משתפים אדם נוסף בתוצאות של החשבון נפש שערכנו בצעד הרביעי, אבל הנושא הזה של שיתוף אנשים אחרים לא מוגבל לצעד הרביעי כי הוא עקרון שמלווה אותנו בכל תחומי חיינו, הן בהתמודדות מול התאווה והן בכל התמודדות אחרת של החיים. אמנם בצעד השני למדנו שאנחנו חייבים לדעת לבקש עזרה, אבל כאן אנחנו לומדים משהו נוסף – את החשיבות של שיתוף אדם נוסף.

כאשר אנחנו מתמודדים לבד עם בעיה, היא הולכת וגדלה בתוך הראש שלנו, אבל כאשר אנחנו חושפים אותה לאור ומשתפים בכך אדם נוסף, אנחנו יכולים להתחיל להשתחרר ממנה.

כאשר אנחנו חווים פחד ממצב מסויים, אנחנו יכולים פשוט להתקשר לחבר אחר, לשתף אותנו במה שעובר עלינו, ולהתחיל את התהליך של השחרור. אותו דבר מול טינות, קשיים בזוגיות, קשיים כלכליים וכן הלאה וכן הלאה. החבר שאנחנו מתקשרים אליו לא אמור לפתור לנו את הבעיות שלנו אלא רק להקשיב, להזדהות ולתמוך בנו, אבל עצם השיתוף הוא משחרר.

אז גם מי שלא נמצא כעת בצעד החמישי, כדאי שיתחיל להשתמש בעיקרון הזה שבו אנחנו לא מנסים להתמודד לבד אלא פונים לאחרים, משתפים אותם ויוצאים מתוך הראש של עצמנו.

המשימה היומית

מה הדבר שהכי מפריע לך היום? לא משנה אם זה פגם אופי, קושי מול התאווה או סתם קושי אחר של התמודדות בחיים – תרים טלפון לשתף חבר אחר. אל תצפה לשום דבר מעבר לשיתוף עצמו. שחרר ותשתחרר.

Comments for this post are closed.