ספרות ומדריכים להורדה

שים לב: במדור שלפניך תוכל למצוא ספרים ומדריכים לעבודת הצעדים, שנכתבו על ידי מגוון של כותבים מחברותות שונות.

הספרים והמדריכים במדור זה לא אושרו על ידי ועדת הספרות של "מכורים לפורנו אנונימיים" והם מוגשים כשירות בלבד.

12 ו- 12

אחד מספרי הבסיס של תכנית 12 הצעדים, ובו הדרכה להתקדמות ביישום הצעדים, וכן הסבר מפורט על 12 המסורות של הקבוצות.

הספר הגדול

ספר הבסיס לתכנית 12 הצעדים כפי שנכתב במקור עבור המכורים לאלכוהול. הספר מציג את בעיית ההתמכרות, הפיתרון לכך, ומידע נוסף רב.

הספר הקטן

ספר שנכתב על ידי 'מכורים לפורנו אנונימיים' המיועד למכורים לפורנו, המעונינים לקבל מידע והדרכה בסיסית בנוגע לתכנית 12 הצעדים.

פורמט המפגש ודף מסרים

דף המסרים והקטעים לקריאה בקבוצות PA עבור המנחה ועבור המשתתפים. מבחר קטעים חשובים ומרכזיים לתהליך ההחלמה.

מדריך לכתיבת צעד רביעי

מדריך מפורט לכתיבת הצעד הרביעי - חשבון הנפש האישי וספירת מלאי של פגמי אופי - המהווה את לב ליבה של תכנית הצעדים. נכתב על ידי חבר ותיק.

מדריך לכתיבת צעד ראשון

מדריך מפורט לכתיבת הצעד ראשון - הודאה בחוסר אונים - המהווה את היסוד לתכנית 12 הצעדים. נכתב על ידי חברים וותיקים.

משיעבוד להחלמה

מבחר פוסטים ושיתופים של חברים בתכנית הצעדים, על יציאת מצרים הפרטית שלהם: חג הפסח כפי שהוא נראה במשקפיים של החלמה.

חגי תשרי בהחלמה

מבחר פוסטים ושיתופים של חברים בתכנית הצעדים, על הימים הנוראים כפי שהם נראים במשקפיים של החלמה וחיבור לא-לוהים אוהב.

ספר הכניעה

אסופת מאמרים ושיתופים של חברים ותיקים על הבעיה, הפיתרון, התקווה והתהליך של החלמה מהתמכרות לפורנו באמצעות תכנית הצעדים.