מה עושים בצעד העשירי?

הצעד העשירי אומר “המשכנו בחשבון הנפש, וכששגינו הודינו בכך מיד”. למעשה, הצעד הזה מחזיר אותנו לתחילת העבודה על הצעדים עצמם, דהיינו לצעד הרביעי. הרי התחלנו את התוכנית בצעדים הראשונים, שהם צעדי יסוד, הם הבסיס לכל התוכנית. בצעד הראשון הודינו שאנו חסרי אונים, בצעד השני הגענו לאמונה שיש לנו סיכוי, ובצעד השלישי החלטנו שאנחנו מוכנים לשנות את דרך החיים שלנו כדי לההחלים. שלושת הצעדים האלו הכינו את הקרקע לצעד הרביעי, בו התחלנו בחשבון נפש נוקב וחסר פחד על טיבם המדוייק של פגמינו.

התוצאות מאותו חשבון נפש, שימשו אותנו לאורך כל הדרך מאז, בצעדים החמישי, השישי, השביעי, השמיני והתשיעי. זה כמו ספירת מלאי בעסק, שהתוצאות משפיעות על כל הדרך בה העסק יתנהל. בצעד החמישי שיתפנו מישהו בפגמי האופי, ואז המשכנו לעבוד על השחרור מהם בצעדים השישי והשביעי. בצעדים השמיני והתשיעי כיפרנו בפני האנשים שבהם פגענו בעקבות אותם פגמי אופי שמצאנו בחשבון הנפש שערכנו.

כעת, אחרי שטיפלנו בצורה יסודית בכל מה שמצאנו, זה לא הזמן לנוח על זרי הדפנה, אלא להמשיך את אותו חשבון נפש בצורה קבועה. הרי אנחנו בני אדם, ופגמי אופי כאלו או אחרים ימשיכו להופיע בחיינו. זה שעשינו על זה את עבודת הצעדים פעם אחת ביסודיות, לא ישחרר אותנו מפגמי האופי החדשים. אותו דבר מול האנשים שנפגע בהם, גם כאן לא יעזור לנו העובדה שכיפרנו בפני אנשים שבהם פגענו בעבר. עלינו להמשיך לעשות את חשבון הנפש על ההווה, לא על העבר, ולעשות את הצעדים בהתאם לתוצאות העולות מחשבון הנפש החדש שלנו.

כאשר אנחנו ממשיכים בחשבון נפש קבוע, אנחנו כמו עסק שלא מסתפק בכך שפעם אחת נערכה בו ספירת מלאי מקיפה שיושמה בתוכנית שיפור ושדרוג של המערכת, אלא ממשיך להיות עם יד על הדופק לבדוק את המצב לעיתים קרובות, ובכל פעם שישנה חריגה מאותה תוכנית, נערכות הפעולות כדי לתקן את המצב.

המשימה היומית

קח לעצמך כמה דקות לעשות חשבון נפש על היום הזה. לא חשבון נפש על פגמי העבר אלא דוקא על משהו חדש שלא מצאת בחשבון הנפש שערכת בצעד הרביעי. אחרי שמצאת פגם אופי או לחילופין מקרה שבו פגעת באדם אחר, תבצע את הצעדים המתאימים כדי לקבל את השחרור מכך.