אז מה התחדש לנו בצעד העשירי?

מה התחדש לנו בצעד העשירי? האמת היא שכלום. הצעד העשירי אומר לנו “תמשיכו לעשות את מה שאתם כבר עושים”. אין כאן שום חידוש מבחינת הפעולות כי בצעד הזה לא נוסף שום דבר שלא עשינו כבר בצעדים הרביעי עד התשיעי, אלא שכעת אנחנו מבינים שאם זה עבד עבורנו עד עכשיו כל כך טוב, אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה הלאה כל הזמן.

בכל תשעת הצעדים הראשונים למדנו איך להתמודד עם עצמנו ועם אחרים, על ידי שקיבלנו כלים איך להתמודד עם פגמי אופי (למשל טינות ופחדים), ואת הכוח ליישר את ההדורים עם אנשים אחרים בהם פגעו או נפגענו מהם. עשינו את זה פעם אחת ביסודיות וזה היה מצוין, אבל אם נעצור כאן, מה שיקרה הוא שלאט לאט נחזור למצב הקודם.

נניח שאנחנו בונים בית. בהתחלה יש הרבה עבודה של היסודות והקירות וכן הלאה, ואז מגיע השלב שמנקים אותו ביסודיות ונכנסים לגור בו, אבל גם אחר כך יש עבודה של תחזוקה ושל ניקיון, אחרת לאט לאט הבית ייהרס. גם אנחנו עבדנו ביסודיות על הקמת המבנה של ההחלמה (הצעדים הראשונים) ואז עשינו ניקוי בית יסודי (העבודה על פגמי האופי), וכעת אנחנו מרגישים שלווה. כעת אנחנו צריכים להשקיע בתחזוקה וניקיון קבועים כדי לוודא שהבית לא נהרס לאט לאט.

זה בדיוק מה שהצעד העשירי אומר לנו: תמשיכו להשקיע בעצמכם, לדאוג למצב רוחני תקין, תעשו הכל כדי להגיע לשלווה, תעבדו על פגמי האופי ותתקנו את הדרוש תיקון.

המשימה היומית

אחרי כל ההקדמות, הגיע הזמן לצעד העשירי. פשוט לעצור את מירוץ החיים, לעשות חשבון נפש קצר על עצמנו ומיד לפעול לפי התוצאה. אם אנחנו מנוהלים מפגמי אופי – אז צריך לעשות את הצעדים ארבע עד שבע, אם פגענו במישהו – אז צריך לעשות צעדים שמונה ותשע. פשוט להכניס את הצעדים לתוך מירוץ החיים.

Comments for this post are closed.