12 המסורות

1. טובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות PA.

2. לצורכי הקבוצה יש רק סמכות יסוד אחת – א-לוהים אוהב כפי שהוא עשוי להתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגנו אינם אלא משרתים שזכו לאמון, אין הם מושלים.

3. הדרישה היחידה לחברות ב-PA היא הרצון להפסיק לצפות בפורנוגרפיה.

4. כל קבוצה צריכה להיות עצמאית, פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על PA בכלל.

5. לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה עבור מכורים לפורנוגרפיה הממשיכים לסבול.

6. קבוצת PA לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או יוזמה חיצונית, כדי שבעיות של ממון, רכוש ויוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית.

7. על כל קבוצה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.

8. על “מכורים לפורנו אנונימיים” להישאר בלתי מקצועיים, אבל מרכזי השרות שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים.

9. “מכורים לפורנו אנונימיים” בתור שכזה, לעולם לא יאורגן, אבל אנו יכולים ליצור מרכזי שרות וועדות, האחראים ישירות לאלה שאותם הם משרתים.

10. ל”מכורים לפורנו אנונימיים” אין דעה על עניינים חיצוניים, לפיכך אין לערב את השם “מכורים לפורנו אנונימיים”. במחלוקות ציבוריות כלשהן.

11. מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת. אנחנו צריכים לשמור תמיד על אנונימיות אישית בדפוס, ברדיו, בסרטים, בטלוויזיה ובשאר אמצעי התקשורת הציבוריים.

12. אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו לעולם שהעקרונות קודמים לאישיות.